Kurser

I min undervisning tilbyder jeg en unik kombination af redskaber fra psykologien og skuespillerkunsten, idet jeg er uddannet både skuespiller og psykolog. Dette sikrer læring på en ny, sjov og anderledes måde og gør en forskel i hverdagen på længere sigt.

Jeg har et tæt samarbejde med konsulenter fra andre faggrupper samt erhverspsykologer. Dette sikrer, at det konkrete kursus i høj grad imødekommer målgrupens behov.

Min undervisning består som hovedregel i en kombination af kortere teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvormed flow og god energi opretholdes. Jeg lægger stor vægt på, at undervisningen skræddersyes til den enkelte gruppe eller organisations behov og ønsker.

Målet for undervisningen kan være mange, lige fra bedre medarbejdertrivsel, stressforebyggelse, kompetenceudvikling, konflikthåndtering etc. I kan benytte mig i facilitering af længere kursusforløb, halv eller heldags workshop samt fyraftensmøder.

Kursus i konflikthåndtering

Endvidere vil I med fordel kunne anvende mine skuespillerkompetencer til, at skabe en fælles referenceramme til debat af organisationens udfordringer eller til at kickstarte en faglig diskussion

Uanset, hvad målet er, sikrer jeg at metoderne gør en forskel og kan mærkes i hverdagen.