Anerkendende kommunikation

Det er den der arbejder der lærer!
På dette kursus skal du arbejde med at få det sagt – sagt på en måde, så den anden får lyst til at gå i dialog. Måden du siger det på er afgørende for reaktionen.

Hvordan skal du få sagt til din kollega, at hans tone overfor borgeren virker skarp og irettesættende frem for anerkendende?

Når du er færdig med forløbet, har du forståelse for, hvad der virker anerkendende.
Du har fået integreret en måde at sige det konfliktfyldte på, så du åbner for en dialog frem for at få kollegaen eller borgeren til at gå i kamp, flugt eller frys.

Du får trænet

 • Hvordan du indleder kontakten
 • At agere autentisk
 • At anvende konfliktnedtrappende kommunikation
 • Hvilken tone, kropsholdning og adfærd, der virker
 • Hvordan du bevarer roen, når bølgerne går højt
 • Hvordan du fremmer dialog fremfor diskussion

På dette kursus er vægten på en praksisorienteret tilgang til læring. Det er den der arbejder, der lærer!
Teori og metode skal omsættes til noget der virker i praksis.

Du skal være indstillet på at arbejde med din kommunikation og adfærd, hvorfor du skal lægge din forfængelighed hjemme og være indstillet på at bringe dig selv i spil. Vi skal gribes for at kunne begribe. Således er der ingen power points på dette kursus.

Vi vil arbejde med en række øvelser, fx

 • Anerkendelsesøvelse
 • Øvelse i betydningen af nonverbal kommunikation
 • Eksternaliseringsøvelse. En øvelse i at sige noget konfliktfyldt på en måde, så modtageren ikke føler sig underkendt
 • Aktiv lytteøvelse
 • Egne cases

Målgruppe

Alle, der gerne vil være endnu bedre til at kommunikere anerkendende.