Supervision

Ønsker du at styrke dine kommunikative kompetencer og få en større selvindsigt personligt som fagligt, så er min supervison måske noget for dig/Jer.

Med min baggrund som skuespiller og psykolog har jeg mulighed for at tilpasse supervision til netop det, som du/I ønsker at blive klogere på.

Praksisnær supervision

Min tilgang til supervision er, at den skal være praksisnær, dvs. gøre dig i stand til nemt at kunne anvende det lærte i din dagligdag med det samme. Denne måde at arbejde på, har jeg mange års erfaring med, blandt andet igennem min undervisning i kommunikation og konflikthåndtering .

Grundet min baggrund som skuespiller er der under supervisionen mulighed for, at jeg agerer den person, som den konkrete supervision kan omhandle. Supervisanden skal på intet tidspunkt være andet end sig selv. Det er jeg som supervisor, der kan spille den person, medarbejder, leder etc. som supervisanden har brug for at træne i forhold til. Dette giver også mulighed for at få direkte feedback på, hvordan ens adfærd virker på den anden part.

Denne metode er på ingen måde et must, men blot en mulighed, hvis det i den konkrete supervison giver mening.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere som har modet til ny selvindsigt og træning af det som udfordrer dem i dagligdagen.
Supervisionen kan afholdes i mit l lokale på Rådhustorvet 21 stuen Horsens, eller jeg kommer til jer.

Pris

1200 kr. pr. time eller efter fast aftalt pris.