Hvilken teori bygger kurset på?

Mine kurser bygger på teori fra psykologien og skuespillerkunsten.

I de teoretiske oplæg vedrørende konflikter, trækker jeg på teori fra konflikt og stresslitteraturen. Heriblandt Vibeke Vindeløvs forståelse af konflikter og konflikthåndtering og Richard Lazarus almenpsykologiske stressteori. I oplægget om kommunikation tages udgangspunkt i Bennedicte Madsens forståelse af kommunikation.

Ligeledes anvendes den kognitive teori for en forståelse af, hvordan vores tænkning har betydning for vores egen rolle i en konflikt somt, hvordan vi ved at være opmærksom på vores tanker selv kan bestemme konfliktens udvikling.

På kurset anvendes begreber og øvelser hentet fra Konstantin Stanislavskijs skuespillersystem.

Normalt anvender skuespilleren disse i sit arbejde med dramatiske tekster. På kurset får begreberne praktisk funktion som kommunikative værktøjer. Der er altså ikke tale om, at deltagerne skal lære skuespil, men om at øge deres bevidsthed omkring de kommunikative processer som er på spil, ved anvendelsen af begreberne.

Jeg og mine medundervisere er uddannet efter Stanislavskijs systemet, hvorfor I kan regne med at se troværdige skuespillerpræstationer.

Caseplay er et stærkt forumteater inspireret metode

Augusto Boal er ophavsmanden til forumteatret. Hans metoder har vist sin styrke indenfor undervisning, socialpædagogik, i terapi og i det kunstneriske teaterarbejde. I dag arbejder Boal som leder af Center for De Undertryktes Teater og betragtes som en af det moderne teaters store fornyere.

Forumteater kan defineres ved, at være teater som tager udgangspunkt i en aktuel konflikt eller uretfærdighed for en person eller gruppe. Konflikten fremvises i en let genkendelig situation, således at deltagerne kan få øje på ligheder imellem stykket og virkeligheden. Efter at spillet er afsluttet, kan tilskuerne selv gribe ind i handlingen og improvisere alternative løsninger på spillets konflikt.

Caseplay adskiller sig fra forumteater på det punkt, at deltageren på scenen har mulighed for, at få konkret feedback fra den skuespiller som vedkommende spiller overfor. Dette giver deltageren en unik chance for at forstå, hvordan han/hun, både verbalt og nonverbalt, påvirker andre.