Udtalelser

Jeg synes, at det er det bedste kursus jeg nogen sinde har deltaget i vedrørende kommunikation, og som ”gammel rotte” med 25 år på bagen som sagsbehandler, har jeg stiftet bekendtskab med meget… Men 2 undervisere, som matcher hinanden og oplægget samtidig med, at vi kun var 8-10 deltagere, var det bare fantastisk og meget betryggende. Der blev fulgt godt op undervejs.

kursist

Niveauet har været højt og relevant, og oplægsholderne har været inspirerende og gode til at formidle budskabet.

Et meget levende kursus, med relevante cases, som giver stof til eftertanke. Med opfølgningsdagen får man “sat tingene på plads”, hvilket gør, at det kommer mere naturligt i dagligdagen.

Fordi det skriftlige materiale var præcist og vel struktureret, opgaverne relevante og kursus holderne meget engagerede, faglige og meget inspirerende, gode øvelser og meget præcis og brugbar feed back. Kursus holderne skabte et trygt læringsrum.

kursist

På Stefanshjemmet inviterede vi Sarah til at undervise hos os i 2 dage. Deltagerne i kurset var pædagoger, assistenter og terapeuter. Der var ingen tvivl om deltagernes begejstring for undervisningen. Der var stor tilfredshed med indholdet og undervisningsformen, som beskrives som helt unik. Det er som om Sarahs undervisning forløser noget og inspirer til adfærdsændringer i hverdagslivet. Hun gav mod til at turde. Med den karakteristik kan vi kun sige at det har været til et 13 tal efter den gamle skala. Vi vil kalde på hende igen.

kursist

Nord havde 5 med, alle nogen der har arbejdet ved bibliotekerne i mange mange år.

Jeg har aldrig fået så god tilbagemeldinger fra et kursus, i lige meget hvad, og det fra dem alle. De er virkelig blevet ramt på den gode måde og de har brugt det.

Leder, Bibliotekerne Aarhus Kommune

Vi har i Aarhus kommunes Tolkeservice haft fornøjelsen af at blive undervist af Sarah og hendes kollega Frank i et konflikthåndterings kursus, som blev tilrettelagt særligt med henblik på den særlige arbejdssituation, som tolke arbejder i.. Det var to fantastisk spændende dage, med højt fagligt indhold, kombineret med øvelser, nye redskaber og masser af grin og godt humør.

Sarah og Frank formåede at tilpasse undervisningen og gøre den relevant i forhold til vores tolkes hverdag.

Perioden mellem de to undervisningsdage, blev brugt til at teste de forskellige redskaber i deres daglige arbejde og med opfølgning på dag 2.

Kombinationen med teoretisk og praktisk undervisning, skuespil og øvelser, gjorde at alle fik afprøvet sig selv eller forholdt sig til, hvordan man identificerer potentielle konflikter, rammesætter sig selv i tolkesituationen og udholder at være på ”usikker grund” i et trygt og udviklende læringsrum.

Der blev flugt op på læringssituationen med en sikker og faglig viden. Vi kan varmt anbefale at bruge deres kompetencer f.eks. hvis man har en afd. som ikke lige passer ind i et normalt undervisningsforløb. De har været faglige dygtige, kreative og opfindsomme, så vi kunne afspejle kurset i vores hverdag.

Vi tager rigtigt meget med os fra kurset, som vi kan bruge i vores arbejde fremadrettet som supplement til at skabe et trygt og mere sikkert arbejdsmiljø for vores tolke.

Vi komme til at arbejde videre med konflikthåndtering i samme ånd, som Sarah og Frank har vist os. Det er ok at lave fejl og være lidt på gyngende grund, da det er her, man lærer mest og ved hvordan man vil reagere, når vi står midt i lignende situationer i vores daglige virke. Så de bedste anbefalinger fra Aarhus kommunes Tolkeservice.

Lene Lundstrøm/Koordinator Jonas Baggesen/afd. leder