Psykolog Sarah Kamphøvener

Jeg er autoriseret psykolog. Jeg arbejder som selvstændig psykolog hos Rådhustorvets Sundhedsteam i Horsens midtby. Her tilbyder jeg individuel terapi, parterapi, supervision og kurser.

Jeg ser ærlighed, nærvær og autencitet som vigtige værdier i mit arbejde som psykolog. Jeg tror på, at disse værdier er afgørende for, at skabe en god kontakt til den eller de som jeg skal hjælpe.

En god kontakt betyder, at personen oplever en åbenhed og parathed til, at få indsigt i sig selv og kan ændre på de tanker og handlemønstre som kan opleves begrænsende i forhold til det liv vedkommende ønsker for sig selv.

CV

Jeg er født i 1976, og er uddannet cand.psych. ved Århus Universitet, samt uddannet skuespiller ved skuespillerskolen Gittis i Århus.

Jeg har taget en 3-årig efteruddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi.

Jeg har taget kurset “Sorg og krise hos voksne” (2015).

Jeg har taget introduktionskursus til SE-metoden, Somatic Experiencing (2018), ligesom jeg har modtaget løbende supervision i SE-metoden (2019-2021).

Jeg har taget kursus i Compassionsfokuseret Terapi (CFT) 9. maj – 1. juni 2022, ved underviser Christine Schlander, Kognitiv Terapicenter

Jeg har har taget kursus i supervision: Supervisionsprocessens teori og metode ved Dansk Psykolog Forening i foråret 2023

For at sikre kvaliteten og få inspiration til mit arbejde modtager jeg løbende supervision, deltager i konferencer og kurser samt møder, hvor faglig sparring og oplæg om forskellige psykologfaglige temaer er i fokus.

Arbejdserfaring.

Jeg arbejder som selvstændig psykolog i Rådhustorvets Sundhedsteam i Horsens.

Her tilbyder jeg individuel terapi, parterapi, supervision og kurser i kommunikation og konflikthåndtering. Jeg tilbyder også disse kurser ud af huset til offentlige og private virksomheder.

Afholder løbende kurser bl.a. for ansatte ved Beskæftigelsesafdelingen og Socialforvaltningen i Århus Kommune. Her har mere end 1400 medarbejdere og ledere pt. gennemført mit kursus koncept i kommunikation og konflikthåndtering. Kursus evalueringer fra Århus kommune kan rekvireres.

Jeg har desuden afviklet konflikthåndteringskursus for ansatte ved Aarhus Kommunes Biblioteker i 2022 og 2023.

Jeg har siddet i fuldtidsstilling i psykologpraksis ved psykolog Birgit Gudbjerg samt arbejdet ved psykolog Susanne Østergård (2012-april 2013).

Jeg har bred terapeutisk erfaring indenfor områderne stress, depression, forskellige angstlidelser, heriblandt OCD (tvangstanker og tvangshandlinger), social angst, problemer med lavt selvværd, krise og sorg samt parterapi.

Jeg har i mange år været optaget af, hvordan værktøjer fra skuespillerkunsten kan bringes i spil og anvendes i forhold til psykologien. Dette har betydet, at jeg over en længere årrække (2004-) har udviklet samt afviklet kurser i kommunikation og konflikthåndtering for forskellige virksomheder.

Målgruppen for kurserne har bl.a. været DSB´s medarbejdere og ansatte ved landets jobcentre, samt sygeplejersker, terapeuter, pædagoger, ledere og tillidsrepræsentanter

Jeg har erfaring som skuespiller og konsulent i kommunikationsundervisning for medicinstuderende ved Århus Universitet.

Jeg har deltaget på seminar i kropssprog ved Dansk Psykologforening samt kursus i forumteater ved Dansk Skuespillerforbund.

Jeg har som ansat ved konsulentvirksomheden Holm og Rask tilbudt undervisning og rådgivning i grupper for sygemeldte med stress og depression. Coachende samtaler med arbejdsrelaterede temaer som fokus. Jeg har forestået terapeutisk samtale forløb ud fra den kognitive metode (2010-2011).

Jeg varetog terapeutiske forløb på Klinikken for Angst og Tvangslidelser i Århus, hvor jeg deltog i behandlingskonferencer og modtog supervision og undervisning i den kognitive metode (2008)

Telefonrådgiver for pårørende til sindslidende ved landsorganisationen SIND.

Arbejdserfaring som skuespiller og har deltaget i flere teater- og filmproduktioner.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.