Kursus i personligt udtryk og gennemslagskraft

Hvad tager du med fra kurset?

Vi vil arbejde med at skabe et personligt udtryk, som opleves autentisk af dig selv og din omverden. Du vil få redskaber til at komme ud over rampen, så andre mærker, hører og forstår dig, som det menneske du er.
I dette arbejde vil du opleve at få:

  • Konkrete kommunikative værktøjer, så du bliver bedre til at formidle dine behov, og opnå hvad du ønsker i den konkrete situation.
  • En større kontakt til egne følelser og behov.
  • En øget bevidsthed om dit eget og andres kropssprog.

Metode

Undervisningen bygger på min erfaring som psykolog og skuespiller. Undervisningen består hovedsageligt af praktiske øvelser. Vi vil arbejde med krop og stemme, leg og improvisation samt øvelse i mindfulness. Endvidere vil vi øve konkrete kommunikative værktøjer, og afprøve disse i små selvvalgte situationsspil.

En tryg ramme

I undervisningen lægges der stor vægt på at skabe en tydelig ramme, så deltagerne oplever det trygt at arbejde praktisk.

Jeg har erfaring med at skabe et rum, hvor det at prøve tingene af i praksis, hurtigt bliver en selvfølgelighed og altid er i respekt for den enkelte persons grænser.

Kurset skræddersyes

Der lægges stor vægt på at kurset tilpasses den enkelte gruppes behov og ønsker.

Kurset kan strække sig over flere undervisnings-sessioner eller have mere karakter af workshop, hvor deltagerne eksempelvis undervises over en dag.

Kurset tilbydes både til privatpersoner og ud af huset til institutioner og virksomheder. Ring og få en uforpligtende snak om, hvordan kurset kan skræddersyes til netop jeres behov.

Kurset kan afvikles i Sundhedsteamets lokaler på Rådhustorvet 21 i Horsens midtby eller i kursisternes egne lokaler.

Referencer

”Jeg er blevet opmærksom på, hvor meget vores kropssprog og toneleje fylder  i forhold til ord, når vi kommunikerer. Det var jeg slet ikke opmærksom på før kurset”

Medarbejder fra den selvejende institution Nybro i Aabenraa.

”Mit udbytte af kurset har været på flere fronter. Det er redskaber, som jeg bruger hver dag. Derudover synes jeg, at vi som har været på kurset har fået et specielt forhold til hinanden, som er givende i vores samarbejde”.

Medarbejder på den selvejende institution Nybro i Aabenraa