Terapi

Udgangspunktet for mit arbejde er at møde mennesker med ærlighed, nærvær og autenticitet. Jeg tror på, at dette er afgørende for den kontakt som er imellem jeg og det menneske som jeg skal hjælpe. En god kontakt er efter min overbevisning vigtig for, om den enkelte oplever en parathed til, at se på sig selv og det som kan være svært i livet.

Jeg er i mit arbejde inspireret af oplevelsesorienteret terapi og Compassionfokuseret terapi.

Endvidere falder det mig, i mit arbejde, naturligt at have fokus på forbindelsen imellem krop og psyke, hvorfor jeg også arbejder ud fra SE-metoden (Somatic Experience).

Individuel terapi

Der kan være mange grunde til, hvorfor man ønsker at opsøge en psykolog. Det kan f.eks. være oplevelsen af uoverskuelighed og uklarhed. En oplevelse af at sidde fast eller ikke at kunne komme videre ved egen hjælp. I terapien ser jeg det som min opgave at hjælpe personen til at få indsigt i sig selv, så denne i højere grad oplever klarhed og bliver i stand til at tænke, føle og handle konstruktivt ift. sig selv, og den livssituation vedkommende befinder sig i. Jeg ser det endvidere som min opgave at hjælpe personen til, at blive bedre til at leve i overensstemmelse med dennes livsværdier.

Jeg har erfaring med problemstillinger som stress, depression, forskellige angstlidelser heriblandt social angst og OCD (tvangstanker og tvangshandlinger), krise og sorg (eksempelvis efter en ulykke, dødsfald, sygdom, skilsmisse eller afskedigelse). Problemer med lavt selvværd, overgreb (incest og vold) og misbrug.

Ved den første samtale vil jeg være optaget af, at komme nærmere på, hvem du er som menneske. Hvad interesserer dig, hvordan er dit sociale netværk, hvad er dine ressourcer og begrænsninger etc. Jeg vil endvidere i samarbejde med dig, få afsøgt hvad dit mål er for terapien. Dvs. hvad du ønsker at tage med fra samtalerne.

Undervejs i samtaleforløbet vil jeg kunne foreslå opgaver, som du skal forsøge at arbejde med på egen hånd imellem samtalerne. Dette kan eksempelvis være opmærksomhed på særlige situationer eller dine tanker. Jeg vil ligeledes kunne foreslå øvelser, som du kan prøve af i hverdagen.

Varigheden af det terapeutiske forløb afhænger af det konkrete problem og den enkeltes behov.

Parterapi

Der kan være mange grunde til at søge hjælp i parterapi. Det kan være at I oplever kommunikationen imellem jer skaber knas i parforholdet, eller det kan være problemer med utroskab, jalousi, eller konflikter vedrørende familieliv og børneopdragelse. Parterapi er også for jer, som har det godt sammen, men som ønsker at få endnu mere ud af jeres samliv.

Det sker at man i et parforhold når til den beslutning, at man ikke længere ønsker at være sammen. I dette tilfælde, kan parterapi være en hjælp til at skilles på bedst mulig vis.

Parterapi handler om, at skabe dialog imellem parterne, så disse kommer ind til kernen af deres samlivsproblem. Det handler om at skabe indsigt i, de ofte ubevidste dynamikker og mønstre som er i samspillet mellem parterne, og som kan være med til at skabe afstand i stedet for nærhed og samhørighed.

Det er min erfaring, at oplevelsen af samhørighed skaber trivsel i et parforhold. Og er med til at binde parterne sammen. Det er når savnet af samhørighed bliver for stort, at båndene der binder parterne sammen svækkes eller i nogle tilfælde brydes helt.

I terapien ser jeg det som min opgave at hjælpe jer til at kommunikere mere åbent og direkte således, at I bliver bedre til at se og høre hinanden. Jeg vil hjælpe jer til at transformere bebrejdelser om til klare budskaber om egne ønsker og behov således, at respekten og tilliden imellem jer styrkes.

I hele processen er jeg en neutral engageret medspiller.

For at I får ført jeres indsigt og gode intentioner ud i hverdagen, er en betragtelig tid i parterapi også med fokus på, hvad I kan gøre imellem samtalerne. I terapien vil vi i samarbejde finde frem til øvelser, der giver mening for jer at arbejde med.