Podcast

Indvikling og udvikling
– en podcast om at være menneske

Livet kan slå knuder og være indviklet. Men måske er det lige præcis, når vi tager modet til at arbejde med det, som er indviklet, at ny indsigt og udvikling finder sted – og vores liv bliver beriget.

I denne podcast kaster vi – psykologerne Ane Katrine Beck og Sarah Kamphøvener – forskellige eksistentielle temaer op i luften. Med lige dele humor og alvor reflekterer vi højt sammen om dagens tema og ser på det både ud fra vores egne personlige erfaringer som helt almindelige mennesker – og ud fra vores professionelle vinkel som psykologer.

Vi kender ikke altid alle svarene, og formålet er ikke at lave ekspertudsendelser, så du bliver klogere på en masse psykologiske teorier. Formålet er at inspirere dig, som har lyst til at blive klogere på dig selv, på psykologi i din hverdag og på kompleksiteten i livet. Måske kan du få nye idéer til at tænke over din egen personlige udvikling ud fra vores fortællinger?

Lyt med her  

– Psykologerne Ane Katrine Beck og Sarah Kamphøvener

Podcast 1: Intro til podcastserien om personlig udvikling

Hvad er personlig udvikling egentlig? Og er det altid noget, som vi bør efterstræbe eller noget, som dybest set bare sker af sig selv?

I denne første episode taler vi om vores forståelse af personlig udvikling. Hvordan det både kan opleves som et pres i den tid vi lever i, hvordan personlig udvikling også sker helt af sig selv, men i nogle tilfælde også kan være nødvendig at opsøge, hvis vi som mennesker vil have det bedre.

Og så får du lidt baggrund på, hvordan podcasten opstod – og hvorfra vi – Ane Katrine og Sarah – har hentet inspiration til podcasten i vores eget liv som mennesker, kvinder, mødre og psykologer.

Podcast 2: At sige nej og stoppe op

Hvordan kan det at sige nej være en forudsætning for personlig udvikling?
I denne episode taler vi om, hvordan evnen til at stoppe op og sige fra, kan være afgørende for personlig udvikling og for at få det godt. Og hvordan man kan komme til IKKE at lytte efter sig selv, hvis man hele tiden har travlt og jager afsted.

Hvilke barrierer kan vi opleve i forhold til at sige nej, og hvad kræver det af os? Vi kommer også omkring, hvorfor egensomsorg – det at kunne drage omsorg for sig selv – kan være vigtigt at lære. Og så runder vi, hvordan det kan være hjælpsomt at få lavet et tjek af sine livsværdier for at se nærmere på, om man nu er på vej i den retning, man ønsker.

Podcast 3: Ensomhed

Hvorfor oplever vi ensomhed, og hvad kan hjælpe os til at håndtere følelsen af ensomhed? Dette er nogle af de spørgsmål, som vi kaster os over i denne episode og giver vores eget bud på. Vi taler om vigtigheden af at blive bevidst om sin ensomhed og lære den at kende. Om at række ud og ikke føle sig mødt og dermed få forstærket ensomheden.
Vi kommer omkring længslen efter kontakt, tab som årsag til ensomhed, spædbarnstraumer og at føle sig forkert i sin opvækst fx som barn i en familie, hvor alkoholisme er en del af hverdagen.

Og endelig vender vi, hvordan man kan lære at leve med følelsen af ensomhed, så den gør mindre ondt, bl.a. ved at møde den med accept.

Podcast 4: Podcast 4: At være ærlig og ”sige det som det er”

Kan det at ”sige det som det er” være med til at skabe en større forbundethed mellem os mennesker?
I denne episode sætter vi fokus på, hvordan vores mod til at sige det, som ligger os på sinde i forhold til et andet menneske, kan være afgørende for relationen. Vi taler også om fortielse – og det at vokse op i fortielse – og hvad det kan betyde for udviklingen af skam og ensomhed.

Nogle gange må vi overvinde konfliktskyhed og misforstået omsorg, hvis vi skal få den kontakt, som vi gerne vil have til andre. Og hvordan gør vi så det?

Og kan der være situationer hvor man ikke skal sige tingene, som de er?

Podcast 5: Sorg i familierelationer

Sorg er en følelse de fleste forbinder med dødsfald, men sorg forekommer også i mange andre sammenhænge.

I denne episode taler vi om sorg i familierelationer. Sorg, som opstår, når man indser, at man er på vej i forskellige retninger i sit parforhold, og skilsmisse er den eneste udvej. Og sorg over aldrig at få opfyldt drømmen om den gode kontakt fra en forælder.

Vi taler om, hvordan det at føle ansvar for en svær relation kan føre til megen sorg, når man ikke får det, man håber på i relationen. Hvordan det at slippe det ansvar kan give plads til en sorgreaktion og udvikling, så man kommer ud på den anden side.

Episoden er optaget en varm sommerdag med lidt tekniske problemer, lidt bump i lyden og døren åben, så du vil undervejs kunne høre lidt fuglesang fra mursejlerne udenfor – men vi håber, du synes, snakken er så spændende, at du ikke bemærker det.

Podcast 6: Sorg når vi får et handicap

Hvad gør det ved os mennesker at få et handicap og miste funktioner?

Vi taler i denne episode om den sorg, som man kan opleve, når man får et handicap enten ved sygdom eller ved pludseligt opståede skader, fx hjernerystelser eller hjerneskader.

Vi taler om udtrætning og at skulle kompensere for sit handicap. Om konstant at skulle prioritere, hvad man bruger sin energi på for at have nok til det, som er vigtigt. Om uvisheden når man ikke ved, hvor langt ens sygdom udvikler sig ved progredierende lidelser. Og uvisheden i, hvor langt man kan komme, når man kæmper for at komme tilbage til det kendte liv efter en skade.

Der er mange følelser forbundet med uvisheden: Kan jeg blive mig selv igen, som jeg var? Og hvis ikke jeg kan blive mig selv, hvem er jeg så – det at miste identitet og skulle omdefinere sig selv.

Og endelig vender vi: Hvordan kan man bevæge sig fra håbløshed og meningsløshed til et liv, der er værd at leve – med et handicap?

Podcast 7: At være forælder til et barn med særlige behov

I denne udgave af ’Indvikling og udvikling’ taler vi om det at være forælder til et barn, som har nogle særlige vanskeligheder som fx autisme eller adhd/ add.

Vi kommer omkring følelser som sorg over de tabte drømme, skam når ens barn opfører sig dumt og andre ikke forstår, hvad det handler om. Om at blive set som en curlingforælder.
Vi taler om udmattelse og belastningstilstand hos forælderen, når barnet i perioder har det virkelig svært og måske ikke kan komme i skole. Vi vender søskende og hvordan man passer på dem. Og hvordan man som forælder kan passe på sig selv, så man overlever de tider, som er ekstra svære.

Podcast 8: Mennesker og krisereaktioner

OBS sidste podcast i denne sæson.

Hvad er en krise psykologisk set? Og hvordan reagerer vi mennesker på kriser? Med eksempler fra coronakrisen ser vi nærmere på forskellige mestringsstrategier, som vi mennesker anvender til at håndtere kriser på. Vi kommer bl.a. kort ind på problemfokuseret og følelsesmæssig mestring.

Vi vender, hvor vigtigt det er, at vi ikke isolerer os om vores egen måde at håndtere kriser på som den eneste rigtige – men i stedet bevarer en rummelighed overfor hinanden.