Privatlivspolitik

Når du starter et samtaleforløb hos mig, giver du skriftligt samtykke til følgende:
Psykolog Sarah Kamphøvener kan indsamle og opbevare personfølsomme oplysninger om dig i forbindelse
med behandling og journalføring jf. persondataloven.

Du er bekendt med, at Sarah Kamphøvener har tavshedspligt og pligt til at skrive journal, som ifølge
sundhedsloven skal opbevares i mindst 5 år.

Du er bekendt med, at du kan korrigere dine data og at du har pligt til at tage kontakt til Sarah
Kamphøvener ved ændringer i navn, adresse, tlf. og mail.

I tilfælde af sygdom/død må dine data tilgås af psykologerne i Sarah Kamphøveners klinikfællesskab mhp.
håndtering i overensstemmelse med persondataloven.

Du bekræfter, at du er bekendt med at afbud skal meldes på telefonbesked eller sms senest kl. 16 dagen før
den aftalte konsultation. Ellers afregnes fuld takst.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke jf. persondataloven.