Kursus i konflikthåndtering

Konflikter er en uundgåelig del af vores liv, også vores arbejdsliv. Når konflikter får lov til at eskalere, får det negative konsekvenser for de involverede. Det suger vores energi, gør os udmattede og stressede. Derfor er det afgørende, at vi som mennesker lærer at forebygge konflikter.

Konfliktforebyggelse handler ikke om at undgå konflikter i det hele taget, men om undgåelse af, at en konflikt eskalerer og får et negativt udfald for de involverede.

Kurset bygger på den antagelse, at konflikter er et livsvilkår, som er muligt at blive klogere på og forholde sig konstruktivt til. Konfliktforebyggelse er en kompetence, som kan tilegnes af alle. Formålet med kurset er at lære dig at forebygge konflikter, så du ved egen hjælp kan styre fremtidige konfliktsituationer i den retning du ønsker.

Hvad tager du med fra Kurset?

  • Du vil få en øget bevidsthed om, hvad der er på spil i de typer af konflikter som du møder i det daglige.
  • Du vil få indsigt i egne personlige og faglige reaktions- og handlemønstre.
  • Du vil få konkrete kommunikative værktøjer.
  • Du vil få en øget bevidsthed om dit eget og andres kropsprog.

Alt i alt, vil du opleve at få et større handlingsrepertoire i mødet med konflikter. Du vil opleve en tryghed ved at vide, hvilke konkrete redskaber du kan anvende, hvis du oplever en konflikt.

Undervisningen består af en vekselvirkning imellem kortere teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvormed god energi og flow opretholdes.

I tilrettelæggelsen af kurset er der lagt stor vægt på deltagernes aktive deltagelse. De får med andre ord mulighed for at sætte handling på teoretiske begreber og kommunikative værktøjer, som de hører om. Dette betyder, at deltagerne bliver i stand til at omsætte det lærte til praksis og sikrer integreringen af værktøjerne.

Kursus i konflikthåndtering
I undervisningen vil professionelle skuespillere fremføre genkendelige situationer fra deltagernes hverdag. Disse spil kaldes Caseplays og er konstrueret på baggrund af den research, som inden kursusdagen, er foretaget i organisationen. Caseplays er ikke en rekonstruktion af virkelige hændelser, men er inspireret af, hvordan I oplever konflikter i jeres organisation.
Kursus i konflikthåndtering
Efter fremførelsen af et Caseplay, vil deltagerne kunne komme med handlingsforslag til, hvordan spillerne alternativt kan gribe situationen an. De vil også få mulighed for selv at komme på gulvet og afprøve alternative løsninger på spillets konflikt.
Kursus i konflikthåndtering
Deltageren som afprøver et handlingsforslag, har mulighed for at få feedback fra den skuespiller, som vedkommende spiller overfor. Dvs. at skuespilleren i den karakter som han nu engang spiller, kan fortælle deltageren, hvordan dennes verbale og nonverbale kommunikation påvirkede ham under spillet.
Kursis i konflikthåndtering
Caseplay efterfølges altid af en fælles refleksion, hvor der bl.a. ses på, hvilke konkrete handlinger der under spillet, virkede konflikt op- eller nedtrappende.

Caseplay er en stærkt forumteater-inspireret metode. Læs mere om caseplay her.


Vi skaber en tryg ramme

En forudsætning for, at kunne anvende skuespillets metoder og begreber, er undervisernes evner til, at skabe en tydelig ramme, så deltagerne føler sig trygge i forhold til at afprøve værktøjerne på gulvet.

Kursets undervisere har flere års erfaring med, at anvende skuespillets metoder og begreber i undervisningen af mange forskellige faggrupper og ved, hvad der skal til for, at deltagerne tager metoderne til sig.

Kursets undervisere formår at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor det at prøve tingene af i praksis, meget hurtigt bliver en selvfølgelighed for deltagerne.


Kursus-flow

Hvordan kan et kursusforløb se ud

1: Research

Researcharbejdet er den forberedende fase og med udgangspunkt I jeres aktuelle udfordringer laves interviews med organisationens nøglepersoner. Denne fase sikrer at produktet kommer til at opfylde netop jeres organisations behov og ønsker.

2. Afvikling

Afhængig af organisationens mål og antallet af deltagere, gennemføres en enkel eller flere kursusdage.

3. Forankring.

Igennem et eller flere opfølgningsmøder, sikres integreringen af de redskaber som blev præsenteret på kursusdagen. Der tages udgangspunkt i deltagernes udfordringer mht. at anvende værktøjerne i deres arbejdshverdag. Der vil også være mulighed for individuel coaching af den enkelte deltager.

Udtalelse fra ansat ved beskæftigelsesafdelingen i Aarhus 2016:
”Høj faglighed, gode eksempler, nærværende undervisere og stof til eftertanke.”

Læs også

Hvilken teori bygger kurset på?
Artikel om kursus i kommunikation og konflikthåndtering (finduddannelse.dk)

Artikel om konflikthåndtering, af Sarah Kamphøvener
Artikel om konflikthåndtering

Jeg glæder mig til at høre fra dig

Kontakt mig gerne for yderligere info.